Hotline: 08 6283 8000

KHOÁ HỌC CHUYÊN KỸ THUẬT CHẢI BỚI TẠO KIỂU

program - hair -chaiboi
  • Các loại dụng cụ dùng trong bới tóc và cách sử dụng
  • Các kỹ thuật sấy tóc và cách sử dụng các loại máy kẹp lọn, máy ép tóc
  • Kỹ thuật Cuốn lô
  • Kỹ thuật tết bím
  • Kỹ thuật bới tóc dạ hội
  • Kỹ thuật bới tóc cô dâu
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Customer service hotline

08 6283 8000

FOLLOW US ON

Address

  • 212A Nguyễn Trãi, Nhà số 44 - 51, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.
  • hairandwaxcenter@gmail.com
  • 08 6283 8000
  • https://www.facebook.com/hairandwaxcenter